Föräldrarna på Vildrosen

Fördelarna med ett föräldrakooperativ

Vildrosen är ett kooperativ som drivs av föräldrarna och där du har en god insyn i verksamheten eftersom du är en del av den. Detta betyder att du har en chans att påverka hur ditt barns förskoletid ska vara. Du får också en större insyn i ditt barns vardag. 

För ditt barn betyder kooperativformen en trygg tillvaro där föräldrar, barn och personal samarbetar. Förskolan är ett komplement till hemmet och på Vildrosen vill föräldrar och personal tillsammans skapa en god och stimulerande miljö för barnen. Som förälder får en också en social kontakt på köpet då en lär känna de andra föräldrarna på möten, fester osv. Barnen får också en tryggare uppväxt eftersom de har många engagerade vuxna omkring sig.

Medlemmarnas insats
 • En medlem/familj kommer någon gång under barnets år på förskolan sitta i styrelse 
  • Roller: Ordförande, sekreterare, kassör, personalansvarig, löneadministratör, styrelsestöd, arbetsgivarstöd. 
  • Styrelsemöte 1 gång/mån.  
 • Aktiv i styrelsen eller i en annan arbetsgrupp (se beskrivning nedan)
 • Vara med i valberedning eller vara revisor en gång under ens barns tid på förskolan
 • Medlemsmöten, ca 4 gånger/ termin 
 • Städdagar 1 dag (fm el em)/medlem/termin
 • Fixardagar 1 dag (fm el em)/medlem/termin
 • Städdagar, ca 5 dagar/medlem/termin, då är medlemmen på plats från 15:00 eller 15.30 och tar hand om disk samt är med i barngruppen fram till 17.00 (sista pedagogen går 16.30). Enklare städning följer efter detta.

Arbetsgrupper

Styrelsen
 • Huvudansvar
 • Ekonomin
 • Personalansvar

Matgruppen

 • Sköter kontakten med vår cateringfirma
 • Hanterar veckohandlingen av matvaror
 • Håller köksutbildningar
 • Ansvarar för allergier och köksrutiner
 • Köper in köksutrustning
 • Ser till att egenkontrollen fungerar

Föreningsstöd
 • Ansvar för hårdvara, it, hemsida och mail
 • Har olika stödfunktioner

Rekrytering och introduktionsgruppen
 • Rekrytering av nya medlemmar
 • Introduktionsplan för nya medlemmar
 • Marknadsföring

Festgruppen
 • Anordnar utflykter och fester

Lokalgruppen
 • Organiserar fixardagar
 • Inventarier och förbrukningsvaror
 • Ansvarar för odlingar samt gräsklippningsschema för gården
 • Sköter löpande underhåll av lokalen och akuta reparationer

Städgruppen 
 • Organiserar storstädningar
 • Inventerar och köper städmaterial
 • Städrutiner och egenkontroll
 • Ansvar för städfirma 

Vikariegruppen
 • Rekryterar vikarier till vikariepoolen
 • Anskaffar vikarie vid behov