Välkommen!

På Föräldrakooperatovet Vildrosen får omsorg, lek och lärande bilda en helhet som gör att varje barn får chans att utvecklas till sin fulla potential. Pedagogiken genomsyras av normkreativitet, vilket betyder att vi lyfter fram olika sätt att vara och leva. Barnen tar aktivt del i arbetet med hållbar utveckling, bland annat genom att vistas i skogsmiljö där barn och pedagoger tillsammans får chans att förundras över naturens växlingar. Genom att tillsammans reflektera kring det vi upplevt ser vi hur lärandet blir både roligt och meningsfullt , samtidigt som barnens samspel och empatiska förmågor utvecklas. Den pedagogiska verksamheten utgår från Läroplan för förskola (Lpfö 98 rev 2016).


Öppet hus den 21 februari!
Kom och hälsa på oss den 21 februari kl 17-18. Då får du träffa vår förskolechef som visar runt och pratar om pedagogiken. 
Därefter berättar en förälder mer om organisationen och hur det är att vara förälder på Vildrosen. Har du frågor eller vill veta mer om medlemskap hos oss? Hör av dig till rekrytering@vildrosen.nu 

Underordnade sidor (1): Hem