Kort om Vildrosen 
Vildrosen är ett föräldrakooperativ med en liten och trygg barngrupp i stora lokaler alldeles vid Gröna gatans park. Hos oss arbetar fyra fantastiska pedagoger med att skapa bästa tänkbara förskola. Tankarna om en ny förskola började någon gång tidigt under våren 2006. Fyra föräldrar bestämde sig för att gemensamt dra igång ett nytt föräldrakooperativ med inriktning mot ekologi- och genusfrågor. Sedan gick det snabbt. De första barnen började sin inskolning redan i augusti 2006.

Att vara medlem i ett föräldrakooperativ kräver engagemang, men erbjuder framför allt en massa fördelar. Möjligheten att påverka sitt barns förskoletid, såväl hela verksamhetens utformning som lokaler, aktiviteter, pedagogik m.m. är få förunnad!


Lokalen
Barnen på Vildrosen har ovanligt stora ytor (255 kvm) att röra sig på och det finns många smårum för olika verksamheter. Här finns ett stort och rymligt lekrum med utrymme för de lite mer stojiga lekarna, ett rum med soffhörna och böcker, ett pyssel- och målarrum, ett rum för vila, ett matrum, ett kök, ett badrum för barn och ett för de vuxna, liksom ett personalrum. Utanför har vi en inhägnad gård där vi odlar våra egna växter och där vi till exempel kan äta mellanmål. Vår lokal ligger i anslutning till en stor lekplats där det finns gungor, klätterställning, rutschkanor, sandlåda, fotbollsplan m.m.

Ekologi
Vår målsättning är att en ekologisk helhetssyn ska genomsyra verksamheten. Maten som serveras på Vildrosen är i största möjliga utsträckning baserad på närodlade och ekologiska råvaror. Vi lägger stor vikt vid att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och hjälper barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö.

Genus
Vi arbetar utifrån grundtanken att alla barn har samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen, och att de ska få möjlighet att göra det utan att begränsas av stereotypa könsroller.