Välkommen till Vildrosen

Vi letar nya kompisar!

Just nu söker vi framförallt barn födda -17 och äldre till vår storbarnsavdelning. Gör din intresseanmälan här!

För er som är intresserade av plats från januari erbjuder vi flexibel inskolning och möjlighet att under hösten ta del av delar av vår verksamhet, såsom sångsamlingar. Ert barn får då tid att lära känna personal och förskolans lokaler, vilket medför en trygg start på förskoletiden.

Vi är en liten och trygg barngrupp i stora lokaler alldeles vid Gröna gatans park. Hos oss arbetar fyra fantastiska pedagoger med att skapa bästa tänkbara förskola. Här får omsorg, lek och lärande bilda en helhet som gör att varje barn får chans att utvecklas till sin fulla potential.

Pedagogiken genomsyras av normkreativitet, vilket betyder att vi lyfter fram olika sätt att vara och leva. Barnen tar aktivt del i arbetet med hållbar utveckling, bland annat genom att vistas i skogsmiljö där barn och pedagoger tillsammans får chans att förundras över naturens växlingar. Genom att tillsammans reflektera kring det vi upplevt ser vi hur lärandet blir både roligt och meningsfullt, samtidigt som barnens samspel och empatiska förmågor utvecklas.

Den pedagogiska verksamheten utgår från Läroplan för förskola (Lpfö 18).

Är du intresserad av en plats eller har frågor och vill veta mer om medlemskap hos oss? Hör av dig till rekryteringsgruppen@vildrosen.nu