Om Vildrosen

Om Vildrosen

Tankarna om en ny förskola började någon gång tidigt under våren 2006. Fyra föräldrar bestämde sig för att gemensamt dra igång ett nytt föräldrakooperativ med inriktning mot ekologi- och genusfrågor. Sedan gick det snabbt. De första barnen började sin inskolning redan i augusti 2006.

Att vara medlem i ett föräldrakooperativ bjuder på en massa fördelar. Här har du möjligheten att påverka och vara delaktig i ditt barns förskoletid genom till exempel verksamhetens utformning, lokaler, lekmiljöer och aktiviteter.

År 2019 var ett viktigt år för Vildrosen då förskolan gick ihop med syskonkooperativet Kastanjen. Kastanjen hade vuxit ur sin lokal och förskolorna hade sedan tidigare haft mycket utbyte med varandra. De delade också samma rektor, pedagogik och inriktning. Den stora lokalen på Gröna gatan behölls och även namnet Vildrosen. Kastanjen finns kvar som namnet på förskolans storbarns-avdelning.

Genus

Vi arbetar utifrån grundtanken att alla barn har samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen, och att de ska få möjlighet att göra det utan att begränsas av stereotypa könsroller.

Ekologi

Vår målsättning är att en ekologisk helhetssyn ska genomsyra verksamheten. Maten som serveras på Vildrosen är i största möjliga utsträckning baserad på närodlade och ekologiska råvaror. Vi lägger stor vikt vid att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och hjälper barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö.

Stora ytor med plats för lek

Barnen på Vildrosen har ovanligt stora ytor (255 kvm) att röra sig på och det finns många smårum för olika verksamheter. Här finns ett stort och rymligt lekrum, ett rum med soffhörna och böcker, ett pyssel- och målarrum, ett rum för att bygga, ett rum för rolllekar, ett rum för vila, ett matrum, ett stort kök, ett badrum för barn och ett för de vuxna, liksom ett personalrum. Utanför har vi en inhägnad gård där vi odlar våra egna växter, gräver i sandlådan, plockar bär från bärbuskarna, cyklar, klättrar i träd, leker i vår kiosk och äter mellanmål om somrarna. Vår lokal ligger i anslutning till en stor lekplats där det finns gungor, klätterställning, rutschkanor, sandlåda och en stor fotbollsplan.