Föräldrarna

Att vara förälder på Vildrosen

Vildrosen är ett kooperativ som drivs av föräldrarna vilket betyder att du som förälder får en god insyn i verksamheten. Du blir delaktig i ditt barns vardag och kan påverka hur ditt barns förskoletid ska vara.

För ditt barn betyder kooperativformen en trygg tillvaro där föräldrar, barn och personal samarbetar. Förskolan är ett komplement till hemmet och på Vildrosen vill föräldrar och personal tillsammans skapa en god och stimulerande miljö för barnen. Som förälder får man också en social kontakt på köpet då man lär känna de andra föräldrarna på möten och fester vilket skapar en fin sammanhållning. Barnen får också en tryggare uppväxt eftersom de har många engagerade vuxna omkring sig.

Medlemmarnas insats

 • Aktiv i styrelsen eller i en annan arbetsgrupp
 • En medlem/familj kommer någon gång under barnets år på förskolan sitta i styrelsen under en två-årsperiod.
  • Roller: Ordförande, sekreterare, kassör, personalansvarig, löneadministratör, styrelsestöd, arbetsgivarstöd.
  • Styrelsemöte 1 gång/mån.
 • Vara med i valberedning eller vara revisor en gång under ens barns tid på förskolan
 • Medlemsmöten kvällstid ca 4 gånger/ termin - här pratar vi om verksamheten och fattar beslut
 • Städdag: 1 halvdag (förmiddag eller eftermiddag)/medlem/termin - ligger på en lördag eller söndag
 • Fixardag: 1 halvdag (förmiddag eller eftermiddag)/medlem/termin - ligger på en lördag eller söndag
 • Städförälder, ca 5 dagar/medlem/termin, då är medlemmen på plats kl 15.30 (15.00 fredagar) och tar hand om disk samt är med och stöttar upp i barngruppen fram till 17.00 (sista pedagogen går 16.30). Enklare städning följer efter detta.

Arbetsgrupper

Styrelsen

 • Huvudansvar för verksamheten samt ekonomi- och personalansvar

Matgruppen

 • Sköter kontakten med vår cateringfirma
 • Hanterar veckohandlingen av matvaror
 • Håller köksutbildningar
 • Ansvarar för allergier och köksrutiner
 • Köper in köksutrustning
 • Ser till att egenkontrollen fungerar

Föreningsstöd

 • Ansvar för hårdvara, it, hemsida och mail
 • Har olika stödfunktioner såsom nyckelansvar, gåvoinköp och stipendieansökningar.

Rekrytering och introduktionsgruppen

 • Rekrytering av nya medlemmar
 • Introduktionsplan för nya medlemmar
 • Marknadsföring

Festgruppen

 • Anordnar utflykter och fester

Lokalgruppen

 • Organiserar fixardagar
 • Inventarier och förbrukningsvaror
 • Ansvarar för odlingar samt gräsklippningsschema för gården
 • Sköter löpande underhåll av lokalen och akuta reparationer

Städgruppen

 • Organiserar storstädningar
 • Inventerar och köper städmaterial
 • Städrutiner och egenkontroll
 • Ansvar för städfirma

Vikariegruppen

 • Rekryterar vikarier
 • Anskaffar vikarie vid behov

Är du intresserad av att bli en del av vårt föräldrakooperativ? Skicka din intresseanmälan till rekrytering@vildrosen.nu