Barnen på Vildrosen 

Gruppen varierar mellan 16 och 17 barn i åldrarna 1 - 5 år.

Aktiviteter
Vi är ute varje dag, på vår egen gård, vid omkringliggande lekplatser eller i natur-/parkområden. Vi går på teater, museum och bio. De äldsta barnen går på gymnastik tillsammans med barn från andra föräldrakooperativ. De minsta barnen har rörelselek på Vildrosen. 

Vi arbetar rytmiskt och musikaliskt under våra samlingar.

Vi besöker ofta biblioteket och i vår verkstad ger vi utrymme för fritt skapande. 

Vi uppmuntrar den fria leken. För våra 5-åringar har vi en särskild verksamhet med inriktning mot övergången till 6-årsverksamheten. 

Den pedagogiska verksamheten är ofta tematiskt inriktad. Vi arbetar med ett särskilt tema eller ämne under en längre period och i olika former. Vi utgår från barnens egna intressen, berättelser och idéer.