Personalen på Vildrosen

Vi på Vildrosen är väldigt glada åt vår fantastiska personal som är engagerade och lika omtyckta av både barn och föräldrar. På Vildrosen arbetar två förskolelärare och två barnskötare.

Pedagogik

Vi vill skapa en lugn, trygg, inspirerande och rolig atmosfär på Vildrosen. Alla skall känna sig välkomna och viktiga för gruppen, barn som vuxen, alla behövs och har en plats här. Gemensamt har vi roligt och lär oss av varandra. Vi hjälper, stöttar, tröstar och leker med varandra.

Vi vuxna föregår med gott exempel genom att lyssna på varje barn. Vi tar deras åsikter på allvar och visar att alla har rätt till en åsikt. Vi frågar efter deras åsikter och önskemål i olika frågor och tar tillvara deras beslut. Gemensamt genomför vi dessa och tar ansvar för det som sker.

Vi uppmuntrar barnen att lyssna till varandra vid matbordet, vid samlingen, i tamburen. Vi bekräftar positiva händelser. Uppmuntrar barnen att hjälpa varandra med påklädning, att ta mat, dela åt varandra, hälla och nå saker på hyllor. Vi lär barnen att respektera varandras önskningar och ståndpunkter. Ett nej är ett nej.

Barn är kompetenta i en mängd områden. Vi hjälps åt med vardagsgöromål; duka, plocka i ordning, vattna blommor, sköta om odlingar till exempel. Vid samlingar pratar vi om vilka som är borta och var de är. En ska veta att en är saknad om en är borta, känna tillhörighet. Alla har en viktig plats att fylla i gruppen. Det ska kännas tryggt på Vildrosen och alla ska våga prova olika saker och känna tillit. Vi vill träna barnen att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sina önskningar och åsikter. Göra dem uppmärksamma på att de kan göra val. 

Vi vill ha en tillåtande atmosfär där det inte är farligt att prova nytt och misslyckas för att sedan försöka igen och lyckas bättre. Om saker går tokigt eller blir fel så får en ta konsekvenserna och reflektera över varför det blev som det blev och hur en kan rätta till det. Vi betonar positiv utveckling för att belysa barnens framsteg och inlärning. Vi försöker få dem att reflektera över hur saker och ting hänger ihop. Varför blev det som det blev?

Vi är rädda om våra egna och andras saker både ute och inne. Vi är rädda om buskar, blommor och småkryp. Vi skräpar inte ner. Vi försöker sätta namn på saker och företeelser i naturen. Vi ser samband och kretslopp. Vi sår och planterar och skördar.

Vi arbetar enligt läroplanen för förskolan.